Preskoči na vsebino


SVETOPISEMSKE URICE za najmljaše od 3 do 5 let

PISMO STARŠEM - povabilo k vpisu najmljaših k svetopisemskim uricam

Skupaj z otroci so k svetopisemskim uricam povabljeni tudi starši. Svetopisemske urice imamo enkrat na mesec.

Ob torkih ob 16.00 uri v prostorih mežnarije.

TERMINI V LETU 2016-2017: 18.oktober, 22.november, 13. december; 17. januar, 14. februar, 21. marec, 18. april in 16. maj.

 

Otroci svetopisemska besedila skušajo izražati preko stvari, na načine, ki jih že obvladajo. Kako se je preko tega razvil neke vrste ritual in so med seboj oblikovali pravo občestvo, skupnost, da preko svetopisemskih uric živijo bistvo krščanskega življenja?

Naj vam predstavim, kako poteka svetopisemska urica. Najprej se otroci zbirajo, temu je namenjeno deset do petnajst minut. Na razpolago dobijo slikanice s svetopisemsko vsebino, razne pobarvanke ali igrače, ki se dotikajo tematike svetopisemske zgodbe, ki jo pripravimo za srečanje. Na primer, če bomo obravnavali zgodbo o stvarjenju, jih čakajo knjige o rastlinah, živalih, sestavljanke na to temo. Ne vedo, zakaj je temu tako, vendar medtem ko pridejo, jih sprejmemo v ta ambient in vzamejo te predmete v roko, se že duhovno naravnajo na to temo.  V drugem delu sledi oznanilo, ko predstavimo svetopisemsko zgodbo. Običajno si pomagamo z vizualnimi pripomočki; slike, figure. V tretjem delu sledi poglabljanje, to je tisti del, ko se otroci izražajo. Poglabljanje poteka na različne načine, lahko je ena ročna dejavnost, lahko je ples, procesija ali dramatizacija, lahko je vživljanje v vloge. Na primer obravnavamo sv. Jožefa in oni se igrajo mizarje, zabijajo žeblje in žagajo. Zadnji del je umiritev, agape - pogostitev. Ko se odločijo, da lahko gredo domov, sedejo za mizo, pojejo piškot in spijejo kozarec soka ter se poslovijo.

Če bi otroke nekdo opazoval le od zunaj, bi hitro sklepal, da se celo uro samo igrajo, razen v tistih petih minutah, ko berejo Sveto pismo. Vendar temu ni tako. Dinamika je ista kakor v življenju puščavskih očetov: vstop v meditacijo, poslušanje Božje besede, ročno delo, med katerim se poglablja Božja beseda. Zdi se mi, da je ta skrita dinamika, ki je zelo pomembna za poglobitev Božje besede, prav tista, ki otrokom pomaga, da imajo svetopisemske urice tako zelo radi, da se vedno znova vračajo in jih Božja beseda res nagovori.

 
Print Friendly and PDF