ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET ŽUPNIJE SVETI DUH na Velikem TrnuZapisnik 9.seje gospodarskega sveta 25.1.2017 Zapisnik 8. seje gospodarskega sveta Zapisnik 7. seje gospodarskega sveta Zapisnik 6.seje gospodarskega sveta, 17.2.2016 Zapisnik 5. seje gospodarskega sveta, 3.12.2015   mandatno obdobje 28.8.2014 – 28.8.2019 Na škofov dekret iz leta 2013 mora vsaka župnija imeti gospodarski svet, ki pomaga župniku pri gospodarnem upravljanju župnijskega premoženja. Po posvetovanju z Župnijskim pastoralnim svetom je župnijski upravitelj Gregor Kunej, 22. avgusta 2014 novomeškega škofa Andreja Glavana zaprosil za potrditev in imenovanje župnijskega gospodarskega sveta, ki ga je škof sprejel in potrdil 28. avgusta 2014. Mandatna doba gospodarskega sveta je 5 let. Člani ŽGS so:   PRIIMEK IME LETNIK ROJSTVA BIVALIŠČE   KUNEJ GREGOR 1972 Veliki Trn 2   JAMNIK VID 1954 Kočno1   JAZBEC JOŽE 1951 Lomno 28   KERIN JOŽE 1940 Lomno 27   PIRC JANEZ 1982 Ravni 3   PREVEJŠEK JANKO 1956 G. Lepa vas 8a   Statut ŽGS (povezava) https://zupnija-sv-duh-veliki-trn.rkc.si/index.php/content/display/38