CERKVENO POKOPANI             LETO 2014   LETO 2014   datum smrti priimek in ime bivališče         LETO 2017   12.6.2017 ALOJZIJ PIRC Črešnjice nad Pijavškim 5 16.4.2017 ANA JANC Veliki Trn 6 15.4.2017 JOŽEFA GORENJC Veliki Trn 4 26.2.2017 KAROLINA FABIJAN Osredek 12, Leskovec (Ardro pod Vel. Trnom) 18.2.2017 PETER ČEŠNOVAR Nova gora 13 30.1.2017 ANTONIJA JANC Černelčeva cesta 6, Brežice (Ravni 6) 14.1.2017 BORUT ŠRIBAR Vrhulje 8c 12.1.2017 MILKA BOŽIČ r. VRLINIČ Danila Bučarja 15, Črnomelj 4.1.2017 MARIJA RAK r. GORENC Log 1, Hrastnik (Apnenik pri Vel. Trnu) 4.1.2017 IGOR SRPČIČ Veliki Trn 17   LETO 2016   26.11.2016 JOŽEF RAK Log 1, Hrastnik (Apnenik pri Vel. Trnu) 24.11.2016 ANA BOŽIČ Veliki Trn 9 7.11.2016 KRISTINA KLAVŽER Pijana gora 2 21.8.2016 JUSTINA JANC Ravni 11 4.8.2016 VINKO ŽNIDARŠIČ Nova gora 2 25.7.2016 JOŽE LOKANC Ženje 14 17.6.2016 MARIJA RADIČ r. Šribar Cesta 4. julija, ž. Krško (Nemška vas) 12.6.2016 GORENJC LJUDMILA Weingarten - Nemčija (Mali Trn 9) 7.3.2016 MARTA VAJDIČ r. Češek Ardro pod Velikim Trnom 23a (civ. pogreb)   LETO 2015   24.12.2015 PAVEL JERAS Apenik 14 9.12.2015 ZVONKO BOŽIČ Ženje 14.6.2015 ANA ČEŠNJEVAR r. Žaren Ardro pod Velikim Trnom 10 1.5.2015 BAHČ IVAN Nemška vas 2, Leskovec 13.4.2015 BRADULA ROZALIJA r. Kapler Apnenik po V. Trnom 12 18.3.2015 PUCELJ KRISTINA r. Drobne Smečice 17 9.3.2015 KERIN MARTIN, ml. Cesta 4. julija 18, Krško 23.2.2015 GABRIČ MARJAN Ženje 1 1.2.2015 GABRIČ MARIJA r.Kerin G. Lepa vas 13 25.12.2014 BOŽIČ JOŽEF Danila Bučarja 15, Črnomelj   LETO 2014   26.12.2013 DOLMOVIČ KRISTINA r. Janc Jelševec 2 16.1.2014 ŽAREN JOŽE Vrhulje 7 29.1.2014 PREVEJŠEK JANEZ G. Lepa vas 9 9.3.2014 STARC ROZALIJA r. Vodopivec G.Dole 2 13.4.2014 LEKŠE PETER Apnenik pod Velikim Trnom 2 15.5.2014 KREVELJ MARIJA r. Pirc Ul. bratov Učakar 76, LJ. 7.6.2014 LEKŠE MARIJA r. Vidmar Pijana gora 6 4.8.2014 GABRIČ JOŽEFA r. Božič Ženje 1 10.8.2014 STANKO MALUS Mali Trn 21 27.8.2014 KERIN FRANČIŠKA Ženje 8 14.9.2014 HRIBŠEK ALOJZIJ duhovnik v ZDA 9.11.2014 LAZNIK FRANC Črešnjice nad Pijavškim 6 5.12.2014 KERIN MARTIN, st. Ravni 5 13.12.2014 POVŽUN ANTON Lomno 24 20.12.2014 STARC ANTON D.Lepa vas 2                                                                  https://zupnija-sv-duh-veliki-trn.rkc.si/index.php/content/display/42