SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE URADNA STRAN SLOMŠKOVEGA BRALNEGA PRIZNANJA Enajsto pravilo veroučne šole Sveti Duh se glasi: "Prizadevamo si za bralno kulturo, zato vsak veroučenecv času veroučnega leta prebere tri svoji starosti primerne knjige, ki si jih sposodi v župnijski knjižnici." V letu 2016 smo uredili župnijsko knjižnico tudi s polico za otroško in mladinsko literaturo. Poleg sodobnik informacijskih in računalniških oblik izobraževanja in informiranja si prizadevamo, da starši otrokom že v najnežnejših letih in kasneje tudi otroci in mladi sami prebirajo tudi versko in duhovno literaturo in se versko izobražujejo.   https://zupnija-sv-duh-veliki-trn.rkc.si/index.php/content/display/47